3 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z angielskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/b read more...

3 days ago

Decyzja – szkolenia z psychologii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/skutec read more...

3 days ago

Ołoszenie – szkolenia z public relations

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 read more...

6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z autoprezentacji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.team-building.com.pl/blog/zasady-badania-potr read more...

6 days ago

Anons informacyjny – treningi z Excela

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...

6 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z biotechnologii

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

7 days ago

Zaproszenie – szkolenia z technik pamięciowych

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...