4 weeks ago

Anons informacyjny – kursy z prawa prasowego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.integracyjne-wyj read more...

4 weeks ago

Zaproszenie – treningi z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)

1 month ago

Zawiadomienie – szkolenia z angielskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/b read more...

1 month ago

Decyzja – szkolenia z psychologii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/skutec read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z public relations

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Next